briefadvies scopingnota RUP Rond Ronse

SARO ontving op 12 januari 2021 een adviesvraag over de scopingnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’. De adviestermijn bedraagt zestig dagen. Met voorliggend briefadvies, goedgekeurd door de raad op 24 februari 2021, komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn.

SARO verwijst naar zijn advies van 16 juli 2019 over de startnota van het gewestelijk RUP ‘Rond Ronse’ waarin zijn strategische aandachtspunten werden geformuleerd.