briefadvies startnota gewestelijk RUP Uitbreiding HGB Aertssen in Stabroek

In zijn advies van 25 april 2018 aan minister Joke Schauvliege meldt de raad geen strategische bemerkingen te hebben bij de startnota en de procesnota. De raad vraagt aandacht voor de voorwaarden die in het planologisch attest worden vermeld ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn; en meer specifiek voor de bepaling inzake afstemming van de inrichting en de buffering met de mogelijke ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein.