briefadvies startnota RUP Bovenzanden

SARO ondersteunt de strategische doelstellingen van het RUP. De voorgestelde bestemmingswijziging naar natuurgebied  met overdruk grote eenheid natuur zal toelaten het bestaande GOG Bovenzanden om te vormen naar een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd tij. Aangezien dit zal leiden tot het stopzetten van het actuele landgebruik vraagt de raad aandacht  voor volwaardige flankerende maatregelen voor de betrokken landbouwers.