briefadvies Vlarem zendantennes

SARO ontving op 5 mei 2021 een adviesvraag van Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz.

SARO stelt vast dat het voorontwerp van besluit geen bepalingen inzake ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed bevat die een strategisch advies noodzakelijk maken. SARO wenst aldus geen strategische bemerkingen te formuleren bij het voorliggend voorontwerp van besluit.