briefadvies wijziging DBRC-decreet

Op 5 maart 2021 wijzigde de Vlaamse Regering definitief het decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet). Het ontwerp van wijzigingsdecreet werd ingediend bij het Vlaams Parlement.

SARO wenst te benadrukken dat de raad niet om advies werd gevraagd inzake dit wijzigingsdecreet. De raad beoordeelt dit als een gemiste kans. Het Bestuursdecreet (artikel III.94) formuleert immers een belangrijke opdracht voor de strategische adviesraden om advies uit te brengen over voorontwerpen van decreet.

De raad beoordeelt bovendien dit decreet van strategisch belang aangezien dit decreet een meer oplossingsgerichte bestuursrechtspraak wenst te realiseren door het optimaliseren van de procedure (onder meer inzake ruimtelijke ordening en omgeving).