jaarprogramma SARO 2017

Artikel III.105. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad zijn werkprogramma vaststelt in overleg met de Vlaamse Regering.

Het jaarprogramma voor 2017 werd door de raad goedgekeurd op 21 december 2016. Het omschrijft de missie van SARO, staat stil bij de centrale uitdagingen voor dit jaar en blikt vooruit op de te verwachten adviezen en het geplande overleg.