jaarverslag SARO 2017

Artikel III.106. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad jaarlijks verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden en dit jaarverslag publiceert op zijn website.

Dit verslag betreft het werkjaar 2017 en werd goedgekeurd op de raad van 24 januari 2018. Het schetst de opdracht van SARO en de samenstelling gedurende het werkjaar. Het verslag biedt tevens een overzicht van de uitgebrachte adviezen en gaat tenslotte kort in op de interne werking.