advies Belgisch EU-voorzitterschap

Naar aanleiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 is SARO gevraagd om een aantal thema’s naar voor te brengen die mogelijk als te bespreken onderwerpen kunnen fungeren. De adviesvraag stelt dat de thema’s op de agenda kunnen worden geplaatst van de diverse ministerraden die in het kader van het EU-voorzitterschap worden gepland.

In zijn advies van 14 november 2008 schetste SARO het kader voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en Europa. SARO formuleerde in zijn advies een zestal thema’s direct relevant voor de herziening van het RSV en een negental andere ruimtelijk relevante thema’s.