advies aktename archeologienota

Advies 2021-050 van 18 november 2021 over het beroep tegen de aktename van een archeologienota met betrekking tot het verkavelen van percelen in Balen

advies

niet online beschikbaar