VOORSTELLING VHR

De Vlaamse Heraldische Raad is een Vlaamse adviescommissie voor heraldiek. De raad functioneert tevens als aanspreekpunt inzake heraldiek in Vlaanderen. De VHR werd opgericht bij decreet van 12 juli 2013. Hij is de opvolger van de afdeling 'heraldiek' van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Het eerste vierjarige mandaat van de Vlaamse Heraldische Raad ging van start in 2015. Het huidige mandaat van de raad loopt van januari 2019 tot en met december 2022.

samenstelling

De Vlaamse Heraldische Raad telt zeven leden met expertise inzake heraldiek. De voorzitter en de leden van de raad worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar.

Leden Vlaamse Heraldische Raad
Luc Duerloo - voorzitter 
Jozef Dauwe
Leonard Adriaen
Brigitte Meijns
Annelies Somers
Anne-Laure Van Bruaene
Valeria Van Camp