INSTRUMENTARIUM

Onder dit thema behandelt SARO de  adviezen over het brede gamma van ruimtelijke instrumenten zoals het advies over het instrumentendecreet, het advies over het decreet inzake de gebouwenpas, het advies betreffende de stedenbouwkundige verordening hemelwater.

Daarnaast  komen hier ook de adviezen aan bod over andere types van instrumenten die de realisatiegerichtheid  van het ruimtelijk beleid kunnen versterken  zoals:

  • de fiscale instrumenten
  • de instrumenten van het landinrichtingsdecreet
  • de grond- en pandenbeleidsinstrumenten
  • de harmonisering van de compenserende vergoedingen