JAARVERSLAGEN

Artikel III.106. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad jaarlijks verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden en dit jaarverslag publiceert op zijn website.

Het jaarverslag van 2018 werd goedgekeurd op de raad van 27 februari 2019. Het schetst de opdracht van SARO en de samenstelling gedurende het werkjaar. Het verslag biedt tevens een overzicht van de uitgebrachte adviezen en gaat tenslotte kort in op de interne werking. U kan het jaarverslag van 2018 hier raadplegen.

Hieronder kan u de verslagen van de voorbije jaren downloaden: