TAKEN VHR

De Vlaamse Heraldische Raad adviseert de Vlaamse Regering bij de verlening van nieuwe wapens aan privépersonen of instellingen en bij de erkenning van het recht om een oud wapen te voeren. Daarnaast verstrekt de raad advies aan de Vlaamse Regering over de vaststelling van de wapens en vlaggen van provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Een volledig overzicht van de decretale adviestaken vindt u hieronder.

reglementering

  • De raad legt de reglementering vast waarmee de wapens voor privépersonen en instellingen in overeenstemming moeten zijn om voor erkenning of verlening in aanmerking te komen.
  • Verplichte adviesvraag van de Vlaamse Regering bij het bepalen van de wijze waarop de inschrijving van de wapens wordt vastgesteld en bijgehouden, de wijze waarop de erkenning of verlening wordt gewijzigd, opgeheven of ingetrokken, de wijze waarop de aanvragen worden ingediend en welke bijkomende documenten eventueel nog bij de aanvraag moeten worden gevoegd.

toekenning wapens

De Vlaamse Regering vraagt verplicht advies bij:

  • het verlenen van het recht aan een privépersoon of instelling om een nieuw wapen te voeren,
  • het erkennen van het recht aan een privépersoon of instelling om een oud wapen te dragen,
  • goedkeuring of vraag tot herziening van een verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een provincieraadsbesluit, een gemeenteraadsbesluit of een districtsraadsbesluit tot vaststelling van een wapen en vlag.