JAARPROGRAMMA'S

Artikel III.105 van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad zijn werkprogramma vaststelt in overleg met de Vlaamse Regering.

Het jaarprogramma voor 2021 werd door de raad goedgekeurd op 24 februari 2021. Het omschrijft de missie van SARO, staat stil bij de centrale uitdagingen voor dit jaar en blikt vooruit op de te verwachten adviezen en het geplande overleg. U kan het jaarprogramma hier raadplegen.

De jaarprogramma's van de voorbije jaren vindt u hieronder: