advies bandkeramische sites

Advies 2017-006 van 19 januari 2017 betreffende de vaststelling van de inventaris van archeologische zones voor zes bandkeramische sites.