advies besluit onteigening

SARO ontving op 20 juni 2017 een adviesvraag van minister-president Geert Bourgeois over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

De raad ondersteunt de ambitie - zoals opgenomen in artikel 39 van het ontwerpbesluit - om het Onteigeningsdecreet en het ontwerpbesluit op 1 november 2017 in werking te stellen. De raad dringt erop aan tijdig werk te maken van dit digitaal uitwisselingsplatform en vraagt garanties dat het bij inwerkingtreding goed werkt en ook volwaardig getest is. Vervolgens volgt een artikelsgewijze bespreking van het ontwerpbesluit.