advies decreet fiscale gunstmaatregelen

SARO bracht op 24 januari 2018, op vraag van viceminister-president Bart Tommelein, advies uit over dit voorontwerp van decreet dat een rationalisering beoogt van diverse fiscale gunstmaatregelen.

SARO ondersteunt het voorstel tot wijziging van het toepassingsgebied van de vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de verbouwing van een winkelpand tot woning en voor vervangbouw. De raad wijst er op dat de aanpak van leegstaande en verwaarloosde handelspanden een ruime invulling moet krijgen, met aandacht voor indirecte, flankerende maatregelen. Ook het voorstel tot aanpassing van de afwijkingen op de gewone toepassing van het verkooprecht in functie van een rationele inrichting van landbouwbedrijven en onbebouwde landbouwgronden wordt door SARO positief beoordeeld.