advies gewestelijke stedenbouwkundige verordening breedband

SARO bracht op 25 januari 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp van besluit houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband. De Vlaamse Regering keurde op 16 december 2016 dit voorontwerp van besluit goed. In zijn advies formuleert SARO bedenkingen bij de keuze voor het instrument van de stedenbouwkundige verordening en wijst op de beperkte koppeling met ruimtelijke ordening. De raad wijst op onduidelijkheden inzake de doorvertaling naar aanvraagdossiers voor een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, alsook op de gevolgen inzake handhaving. Daarnaast vraagt de raad een volwaardige onderbouwing van de vrijstellingen die in het besluit zijn opgenomen.