advies historische stadskernen

Advies 2015-068 van 12 november 2015 betreffende de vaststelling van de inventaris van archeologische zones voor 58 historische stadskernen in Vlaanderen.