advies klein erfgoed

Advies 2017-050 van 25 september 2017 betreffende de voorlopige bescherming als monumenten van twaalf kleine erfgoedelementen in de Vlaamse Rand.