advies restauratie en reconstructie schuur

Advies 2020-031 van 8 oktober 2020 over het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van een toelating voor de restauratie en reconstructie van een schuurvolume op de site 'beluik Hof van Barmhartigheid' In Gent. 

advies

niet online beschikbaar