advies RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 28 juni 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven.

SARO vraagt verdere afstemming met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en in het bijzonder met het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Tevens vraagt de raad verdere verduidelijking inzake de afbakeningslijn tussen het stedelijk gebied en het buitengebied, specifieke aandacht voor ruimtelijk rendement en een effectieve vrijwaring van de woonuitbreidingsgebieden en woonreservegebieden. Wat betreft de bedrijventerreinen dringt de raad aan op een doorgaande differentiatie met aandacht voor een gefaseerde ontwikkeling in het kader van zuinig ruimtegebruik en ruimtelijk rendement. Tot slot vraagt de raad het behoud van het openruimtegebied Parkveld.

Een aantal raadsorganisaties (met name Voka, Unizo, Landelijk Vlaanderen) nemen een standpunt in met betrekking tot de gebieden Parkveld en Kareelveld.