advies RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

SARO ontving op 16 januari 2013 een adviesvraag van minister Philippe Muyters over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven’. In zijn advies van 27 maart 2013 verwelkomt de raad het grondige proces dat voorafging aan het voorontwerp RUP. SARO ondersteunt de concepten die naar voor worden geschoven als ruimtelijke vertaling van de doelstellingen. De raad ondersteunt in grote mate de beleidskeuze met betrekking tot de woongebieden en vindt de aandacht die wordt besteed aan de natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur positief.