advies RUP AGNAS Dijlevallei

SARO bracht op 26 november 2014, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp RUP ‘Dijlevallei van Werchter tot Bonheiden’. SARO vindt het positief dat dit RUP is afgestemd op de realisatie van een aantal doelstellingen rond natuur, waterbeheer en veiligheid, zoals vastgelegd in het geactualiseerde SIGMA-plan. Het plan voert enkele herbestemmingen door in functie van de bescherming van ecologisch waardevolle bossen en de bescherming van signaalgebieden. De herbestemming van overstromingsgevoelige gebieden geeft invulling aan de korte termijnacties die Vlaamse Regering formuleerde in het kader van het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. SARO adviseert het RUP positief.

De raad formuleerde evenwel een aantal bedenkingen. In de eerste plaats vraagt de raad een verdere toelichting bij de aanduiding van natuurgebied. SARO vindt het positief dat het RUP een oplossing biedt voor twee ruimtelijk bedreigde bossen. De herbestemming van de zonevreemde bossen kadert in het plan van aanpak voor ruimtelijk bedreigde bossen. De raad wijst vervolgens op de nood aan debat over de differentiatie van het agrarisch gebied en de doorvertaling hiervan in het ruimtelijke beleid. De raad formuleert een aantal bedenkingen bij de toepassing van de bestemming ‘agrarisch gebied met ecologisch belang’. Tot slot zet het RUP een ankerplaats gedeeltelijk om in een erfgoedlandschap. De raad vraagt om verdere duiding te geven bij het afwegingskader voor de afbakening van het erfgoedlandschap.