advies RUP AGNAS en projectgrindwinning Elerweerd

Op de raadszitting van 24 juni 2015 keurde de raad het advies goed over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en voor de winning van oppervlaktedelfstoffen, regio Limburgse Kempen en Maasland, projectgrindwinning Elerweerd’, dit op vraag van minister Joke Schauvliege.

De raad adviseert het RUP positief voor wat betreft de ruimtelijke verankering van het Maatschappelijk project Elerweerd. De raad erkent tevens de doelstelling om met voorliggend RUP de ankerplaats gedeeltelijk om te zetten naar een erfgoedlandschap.

De raad formuleert evenwel een negatief advies voor wat betreft de ruimtelijke vertaling van de ankerplaats naar het erfgoedlandschap. De raad heeft ernstige bedenkingen bij de vooropgestelde ruimtelijke differentiatie van het erfgoedlandschap. Het RUP toont aan dat er nood is aan een onderbouwde visie inzake de ruimtelijke vertaling van erfgoedlandschappen. De raad heeft hieromtrent reeds aangedrongen in eerdere adviezen.