advies RUP Ebema Zutendaal

SARO ondersteunt de doelstellingen van het RUP voor het specifiek bedrijventerrein met watergebonden karakter Ebema en omgeving. De raad vraagt duidelijke garanties voor een zuinig ruimtegebruik binnen het bedrijventerrein en voor de effectieve realisatie van de bestemming bosgebied. Aanvullend vraagt de raad te onderzoeken of het vernieuwde instrument 'herverkaveling uit kracht van wet gekoppeld aan een ruimtelijk uitvoeringsplan' toegepast zou kunnen worden in voorliggend voorontwerp RUP.