advies RUP omgeving vliegveld Malle

Op 26 april 2017 bracht SARO, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Neteland landbouw-, natuur- en bosgebieden: omgeving Vliegveld Malle.

De raad erkent dat het RUP tot stand is gekomen na een ruim vooroverleg over de gewenste ontwikkeling van het gebied. Het resultaat is een geïntegreerde visie waarin de doelstellingen van de verschillende trajecten afgestemd werden. De raad adviseert het RUP gunstig mits rekening wordt gehouden met een meer specifieke afbakening van de overdrukzone ‘recreatief vliegveld’ en een verdere afstemming met de milieuvoorwaarden voor het vliegveld. De raad vraagt tevens een beperking van de voorziene zone en invulling voor hoogdynamische recreatieve activiteiten voor ruitertornooien, alsook een ruimere aanduiding van CH-gebieden en de afstemming als erfgoedlandschap.