advies RUP zonevreemde jeugdverblijven

SARO bracht op 24 mei 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake diverse jeugdverblijven.

SARO merkt op dat het RUP a priori uitgaat van de bestendiging van zes jeugdverblijven op hun huidige locatie. De raad betreurt dat de mogelijkheid van herlokalisatie van de jeugdverblijven niet werd onderzocht. De raad adviseert het RUP voor drie deelplannen negatief omwille van het gebrek aan alternatievenonderzoek, hun ligging in kwetsbaar gebied, de beperkte afstemming met de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en de verouderde toestand van de jeugdverblijven.