advies sloop 't Hof van Maldeghem herneming

Advies 2018-082 van 3 december 2018 over het beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van gebouwen en het kappen van bomen op ’t Hof van Maldeghem in Brugge.

advies

niet online beschikbaar