advies startnota gewestelijk RUP R0 noord Brussel

SARO ontving een adviesvraag van minister Joke Schauvliege over de startnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke herinrichting van de ring rond Brussel R0 - deel noord’.

SARO erkent in zijn advies van 27 juni 2018 dat deze startnota invulling geeft aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 maar vraagt de totaliteit van deze beslissing te bewaken en alle aspecten volwaardig mee te nemen in het verdere proces.

De raad vraagt om de doelstellingen van het toekomstig RUP sterker te focussen in functie van duurzame mobiliteit en duurzame ruimtelijke ontwikkeling. SARO is van oordeel dat het alternatievenonderzoek gedegen moeten worden gevoerd. Vanuit een bezorgdheid voor de volwaardige integratie van de milieueffect-beoordelingen vraagt de raad aandacht voor het onderzoek van de effecten, in het bijzonder de passende beoordeling en de landbouwimpactstudie.