advies startnota RUP Drie Fonteinen

De raad adviseert de startnota gunstig. Het is positief dat binnen een globale visie - met name het strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ - invulling wordt gegeven aan de opwaardering van de bedrijvenzone ‘Drie Fonteinen’. Deze opwaardering hangt samen met verschillende plannen en acties lopende in en om de bedrijvenzone.

SARO ondersteunt ten volle de doelstelling van voorliggend gewestelijk RUP om de verlaten of onderbenutte bedrijvensites binnen dit plangebied verder te ontwikkelen en te intensiveren. SARO vindt het tevens positief dat het voorliggend RUP inzet op het verbeteren van het woon- en leefmilieu van de aangrenzende woongebieden. En tenslotte ondersteunt de raad de doelstelling van voorliggend RUP om het groenblauwe netwerk te versterken en de risico’s op wateroverlast te beperken.