advies startnota RUP Durmevallei fase 2

SARO ontving op 26 maart 2022 een adviesvraag van Vlaams minister Zuhal Demir over de startnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Durmevallei fase 2 in de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele’. Met voorliggend advies, goedgekeurd door de raad op 25 mei 2022 komt de raad tegemoet aan de vooropgestelde adviestermijn van 60 dagen.

SARO formuleert volgende strategische bemerkingen bij de voorliggende startnota voor het gewestelijk RUP ‘Durmevallei fase 2 in de gemeenten Hamme, Waasmunster en Zele’:

  • De raad ondersteunt de globale doelstellingen van dit gewestelijk RUP, die gericht zijn op het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen, en die volwaardig invulling geven aan de natuur- en waterveiligheidsdoelstellingen van het geactualiseerd Sigmaplan en de Europees natuurdoelen voor de Natura 2000-gebieden. De raad vindt het positief dat dit gewestelijk RUP tevens beoogt om de waardevolle landschappen en erfgoedwaarden in de vallei van de Beneden-Durme te vrijwaren en de mogelijkheden voor natuur- en landschapsbeleving in de vallei te vrijwaren en versterken.
  • De raad wijst op het belang van een samenhangend netwerk van de vallei van de Beneden-Durme en de aangrenzende natuurcomplexen. De raad vindt het in die zin positief dat de afbakening van het plangebied één aaneengesloten gebied van de Durmevallei omvat waarbij diverse Sigmaprojecten in samenhang worden bekeken. De raad vraagt de afbakening van het plangebied ter hoogte van een aantal zones verder te verduidelijken.
  • De raad kan een veelheid aan puntsgewijze, lineaire en vlakvormige landschaps- en erfgoedaanduidingen niet ondersteunen en vraagt deze te schrappen. De raad wijst op de mogelijke impact van (potentiële) ontwikkelingen op de ruimtelijke draagkracht van zones die bestemd worden naar CH-gebied.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van dit  gewestelijk RUP op milieu, natuur, landbouw en landschap.