advies startnota RUP regionaalstedelijk gebied Mechelen

De raad beoordeelt het voorontwerp RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen herneming’ gunstig voor wat betreft volgende deelgebieden: deelgebied 1 ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein veiling zuid’, deelgebied 2 ‘Toeristisch-recreatief gebied Technopolis’, deelgebied 3 ‘Grootschalige kleinhandelszone Brusselsesteenweg’, deelgebied 4 ‘Gemengd stedelijke ontwikkeling R6 Zuid-Otterbeek’, deelgebied 7 ‘Stedelijk woongebied Kantvelde’ en deelgebied 9 ‘Signaalgebied Barebeek’.

De raad adviseert het deelgebied 5 ‘Stedelijk gebied Maenhoevevelden’ ongunstig omwille van het beperkte kernversterkend karakter, de overstromingsgevoeligheid van dit gebied, het verlies aan open ruimte en de geluidsproblematiek.

De raad adviseert het deelgebied 6 ‘Stedelijk woongebied Geerdegem’ gunstig mits specifieke aandacht voor de geluidsproblematiek in dit plangebied.

De raad adviseert het deelgebied 8 ‘Stadsbos’ gunstig mits aandacht voor het CH-gebied.