advies startnota RUP Schipdonkkanaal

De raad ondersteunt de bezorgdheid inzake het realiseren van juridische zekerheid ten aanzien van de eigenaars binnen een reservatiestrook. SARO adviseert de startnota evenwel ongunstig en dringt aan op verdere afstemming van het RUP met de generieke maatregel inzake de opheffing van reservatiestroken, inclusief het voorziene gedifferentieerd systeem inzake de afstand van meerwaarde.

De raad heeft tevens veel vragen bij de doelstellingen van het RUP en dringt aan op een grondige heroverweging van de doelstellingen. Indien wordt geopteerd voor de opmaak van een gewestelijk RUP dringt de raad aan op een volwaardige ruimtelijke afweging met aandacht voor alle ruimtevragers binnen het plangebied. De raad wijst tenslotte op het belang van een volwaardige plan-MER.

Boerenbond neemt in dit advies een standpunt in. Landelijk Vlaanderen onthoudt zich van advies.