briefadvies besluit omgevingsvergunning

SARO bracht op vraag van minister Joke Schauvliege op 28 januari 2015 een briefadvies uit over het voorontwerp van besluit betreffende de omgevingsvergunning. Het besluit bevat slechts enkele beperkte bepalingen die rechtstreeks van belang zijn voor ruimtelijke ordening. De raad verwijst daarom in de brief naar het eerdere advies van SARO van 24 september 2014 over het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning.