briefadvies programmadecreet

SARO ontving op 17 april 2020 een adviesvraag van minister Matthias Diependaele over het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020.

SARO stelt op 27 april 2020 vast dat het voorontwerp van decreet geen bepalingen inzake ruimtelijke ordening of onroerend erfgoed bevat die een strategisch advies noodzakelijk maken. SARO wenst aldus geen strategische bemerkingen te formuleren bij het voorliggend voorontwerp van decreet.