briefadvies programmadecreet 2018

Op 25 april 2018 bracht de raad, op vraag van viceminister-president Bart Tommelein, advies uit over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018. De raad ondersteunt de voorgestelde wijzigingen inzake onroerend erfgoed.