briefadvies programmadecreet 2018

SARO ontving op 6 oktober 2017 een vraag voor spoedadvies van viceminister-president Bart Tommelein over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018. De raad heeft geen strategische bemerkingen bij voorliggend voorontwerp van decreet.