briefadvies startnota RUP N42 ombouw

SARO adviseert het RUP gunstig. Het voorontwerp geeft invulling aan de doelstellingen van het RSV om de N42 uit te bouwen als primaire weg type II. De raad vraagt naar een stand van zaken inzake de uitvoering van de categorisering van het wegennet en vraagt te verduidelijken in hoeverre de Strategische Visie BRV hieromtrent nieuwe accenten legt. BBL en Natuurpunt onthouden zich van advies in dit dossier.