jaarprogramma SARO 2016

Artikel III.105. van het Bestuursdecreet bepaalt dat een strategische adviesraad zijn werkprogramma vaststelt in overleg met de Vlaamse Regering.

Het jaarprogramma voor 2016 werd door de raad goedgekeurd op 16 december 2015. Het omschrijft de missie van SARO, staat stil bij de centrale uitdagingen voor dit jaar en blikt vooruit op de te verwachten adviezen en het geplande overleg.