advies omgevingsraad

SARO ontving op 28 september 2018 een vraag van minister Joke Schauvliege over de Omgevingsraad. De minister nodigde de raad uit om een aantal vragen over de omgevingsraad te beantwoorden.

In zijn advies stelt de raad dat SARO vragende partij is om in onderling overleg met beide raden (SARO en Minaraad) en de betrokken ministers te streven naar een volwaardige operationalisering van de Omgevingsraad. Het bureau van de SARO en het dagelijks bestuur van de Minaraad formuleerden op 25 november 2015 een aantal strategische aandachtspunten voor de toekomstige Omgevingsraad in een werkdocument. Begin 2016 werden de voorzitters van SARO en Minaraad door de minister uitgenodigd om deze nota toe te lichten. Op de Vlaamse Regering van 7 september 2018 werd door de minister de principiële goedkeuring geagendeerd van een voorontwerp van decreet houdende oprichting van de Omgevingsraad. Dit agendapunt werd uiteindelijk ingetrokken.

SARO geeft in zijn advies antwoord op de 10 gestelde vragen en structureerde zijn advies volgens volgende aandachtspunten:

1° de Omgevingsraad als strategische adviesraad voor het beleidsdomein Omgeving

2° de positionering van de Omgevingsraad binnen het adviesradenlandschap

3° de visie en missie van de Omgevingsraad

4° de samenstelling van de Omgevingsraad

5° de verdere operationalisering van de Omgevingsraad