advies RUP AGNAS Moervaartvallei

De raad bracht op 26 april 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland landbouw-, natuur- en bosgebieden: Moervaartvallei fase 1.

De raad erkent dat dit RUP de ruimtelijke vertaling is van het compromis dat werd bereikt tussen de gouverneur en de natuur- en landbouworganisaties. De raad adviseert het RUP gunstig en vraagt de noodzakelijk samenhang te bewaken tussen dit RUP en de opmaak van het RUP AGNAS-Moervaartvallei fase 2. De raad benadrukt tevens het belang van de effectieve realisatie van dit RUP op het terrein.

De Vereniging Vlaamse Provincies nam in het advies een standpunt in.